2:00 pm

Hijrah yang Sebenarnya.

June 16, 2022
2:00 pm

Sahabat-sahabatku sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah ‘Azza wa Jalla, sebagai seorang muslim haruslah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi muslim yang sejati. Dengan usaha yang maksimal maka kita akan menjadi orang yang sempurna islamnya dengan izin Allah ‘Azza wa Jalla.

Orang disebut sempurna islamnya apabila dalam menjalani kehidupan ini senantiasa menyelamatkan orang muslim lainnya. Maksudnya adalah orang lain selamat dari gangguan tangannya maupun gangguan lidahnya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita harus mampu untuk menjaga lisan, supaya tidak berkata-kata yang dapat menyakiti perasaan seseorang, serta jangan sampai tangan kita menyakiti orang lain. Seseorang yang sempurna islamnya dalam menjalani kehidupan ini akan senantiasa meninggalkan pekerjaan yang buruk, dan beralih kepada kebajikan.

Inilah yang dinamakan dengan hijrah yang sebenarnya sesuai sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang artinya, “Orang yang sempurna islamnya ialah orang yang menyelamatkan orang islam lainnya, dari gangguan lidahnya dan tangannya.” Dan orang yang berhijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ‘Azza wa Jalla.

(Pemateri : Ust. Muhammad Dzaky Alwan)

pendaftaran santri baru
Pesantro RQS Albashiroh Online