04
tgl
Publikasi : November 2016 H
Oleh : administrator

Rangkaian Faidah Majlis Samā’ Shāẖīẖ al-Bukhārī Seri #2

Rangkaian Faidah Majlis Samā' Shāẖīẖ al-Bukhārī Seri #2

– Perbaiki Diri Dengan AlQuran –

Rangkaian Faidah Majlis Samā’ Shāẖīẖ al-Bukhārī
Seri #2

Telah meriwayatkan al-Imām al-Bukhārī raẖimahullāh ta’ālā:

حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري ح وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرناعبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة

H̱addatsanā ‘Abdān, dia berkata:
Akhbaranā ‘Abdullāh, dia berkata:
Akhbaranā Yunus, dari Az-Zuhrī
– taẖwīl as-sanad –
dan H̱addatsanā Bisyr bin Muhammad, dia berkata:
Akhbaranā ‘Abdullāh, dia berkata:
Akhbaranā Yunus dan Ma’mar, dari Az-Zuhrī dia berkata:
Akhbaranī ‘Ubaydullāh bin ‘Abdillāh, dari ibn ‘Abbās, dia berkata:

“Rasulullāh ﷺ adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al Qur’an. Dan kedermawanan Rasulullāh ﷺ melebihi angin yang berhembus.”

Faidah:

1. Sebagian ‘ulama berpendapat bahwa, yang membuat bertambahnya kedermawanan Rasulullāh ﷺ adalah pembacaan Al-Qur’ān pada bulan tersebut bersama Jibrīl ‘alayhissalām.
Sehingga bagi setiap Muslim, yang ingin meningkatkan kualitas diri nya, hendaklah dia sering-sering berinteraksi dengan Al-Qurān.

2. Ditempat terpisah, dalam majlis Samā’ Shāẖīẖ al-Bukhārī nya Asy-Syaikh Abu Isẖāq Al-H̱uwainī ẖafizhahullāh, beliau memberi faidah tentang perawi ‘Abdān:
” ‘Abdān merupakan nama panggilan. Nama aslinya adalah ‘Abdullāh bin ‘Utsmān. Kunyah nya adalah Abu Abdirraẖmān. Dikarenakan terkumpul dua ‘abd padanya, yaitu pada nama dan kunyahnya sehingga dia dipanggil ‘Abdān (terjemah: dua ‘abd)”

Bagi yang hendak mengikuti majlis Samā’, maka Rumah Tahfiz Quran Al Bashiroh sedang mengadakan majlis Samā Shaẖīẖ Muslim. Bagi yang dimudahkan Allāh bisa langsung datang ke ma’had yang berada di Ciganjur.

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Sumber : Fb Fadil Mulyono (dengan beberapa editan)